รายละเอียดแมทพิมพ์ดีด  ที่มาของบทความคลิกที่นี่

ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดอกเตอร์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์"
บทความนี้ถูกสร้างโดย:


17:45:21
      เริ่มใหม่   
[เวลาเริ่มต้น: | เวลาสิ้นสุด: | ใช้เวลา วินาที | ความเร็วในการพิมพ์ คำ/นาที]

โหมด:ตัวอย่าง ทดสอบการพิมพ์ จะไม่มีการบันทึกลงสถิติจริง

พื้นที่สำหรับโฆษณา และประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ฝั่งทางซ้ายมือ ของเว็บครับผม